مدت دوره : 30ساعت

هزینه دوره : 5000000 ریال

سرفصل های دوره

سرفصل مقدماتی

1- آشنایی با محیط نرم افزار 2- اعمال ریاضی در متلب وآنالیز عددی .3- جبر بردارها وماتریس ها .5- توابع در متلب . 6- رسم نمودارها

وگراف های دو بعدی و سه بعدی . 7- برنامه نویسی در متلب .8- پردازش ودرون یابی داده ها. 9- آشنایی با جعبه ابزارها

سرفصل پیشرفته

1- برنامه نویسی پیشرفته. 2- برنامه اشکال یابی 3- بهینه سازی با تولباکس ژنتیک . 4- ایجاد شبکه های عصبی مصنوعی .5- حل معادلات دیفرانسیل .6-پردازش داده ها