شروع دوره آمادگی پایه ۳ نظارت-اجرا عمران
ویژه آزمون اسفند 96
پرداخت اقساطی
تخفیف ویژه تا 14آذر
۰۴۴۳۲۲۳۷۰۴۸
https://t.me/kheshteaval91